Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

SERBIAN ORTHODOX CHURCH MUSIC / PSALM 135 +playlist

iframe width 459 height 344 src //www.youtube.com/embed/_MkA1UeHi_4 frameborder 0 allowfullscreen> /iframe>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου