Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2014

Πάρε την ευθύνη της ζωής σου π Κονάνος


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου