Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΡΙΑ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ ........

Στο Χαλέπι της Συρίας, οι παιδικές χαρές μετατρέπονται σε νεκροταφεία γιατί τα νεκροταφεία γέμισαν...
Φωτογραφία: Στο Χαλέπι της Συρίας, οι παιδικές χαρές μετατρέπονται σε νεκροταφεία γιατί τα νεκροταφεία γέμισαν...
( ΑΠΟ MISHA SAROF ) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου