Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 28 Ιανουαρίου 2014

ΥΠΑΡΧΕΙ ΒΟΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕ'Ι'ΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ;
Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας Αθηνών Ε.Ο.Π., Λ. Αλεξάνδρας 196, Αμπελόκηποι, τηλ. 210 6452145, 6453691.
Ε.Ο.Π. Πειραιά, Ηρώων Πολυτεχνείου 19, τηλ. 210 4116895,Κ.Υ. τηλ. 2104119990-77.

Ε.Ο.Π. Δ. Αττικής, Πλατεία Δημοκρατίας και Αθηνάς, τηλ. 210 5561626, Κ.Υ τηλ. 2105561627.

Δυτικός Τομέας, Μαρμαρά 26, Αιγάλεω, Τηλ. Κέντρο 2105906838, Κ.Υ. τηλ. 210 5901536.

Ε.Ο.Π. Α. Αττικής, 17ο χλμ. Λεωφ. Μαραθώνος, τηλ. 2106033121-2, Κ.Υ. τηλ. 210 6033123.

Ανατολικός Τομέας, Μεσογείων 448Α , Αγ. Παρασκευή, τηλ. 210 6087041-51, Κ.Υ. τηλ. 210 6087060.


Β΄Β.Υ.Π.Ε Αναρρωτήριο Πεντέλης, Τέρμα Ιπποκράτους, Παλαιά Πεντέλη, τηλ. 210 8100041.

Περιφερειακή Μονάδα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ιπποκρατείου, πρώην Π.Ι.Κ.Π.Α., Καρόλου 16, Αθήνα, τηλ. 210 5222236, 5223775. 
Λειτουργούν τμήματα ανεξαρτήτου ασφαλιστικού φορέα : Εμβολίων, Οδηγιών Φροντίδας μικρών παιδιών, Παιδιάτρων, Κέντρου Οικογένειας, Υπηρεσία Ψυχικής Υγείας για παιδιά-εφήβους και της οικογένειας τους.

Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας Ε.Κ.Α.Κ.Β. Παραρτήματα: 
1)Καρόλου 16, Αθήνα, 3ος όροφος , τηλ. 2105236641. 
2)Β. Σοφίας 135 & Ζαχάρωφ, Αμπελόκηποι, τηλ. 2106497778. 
3)Αγ. Όλγας & Γαληνού 2, Ν. Ιωνία, τηλ. 2102790086. Λειτουργούν ως Διεύθυνση Κοινωνικών Παρεμβάσεων με Κέντρα Κοινωνικής στήριξης, Υποδοχής επιτόπιας παρέμβασης σε Κοινωνικά προβλήματα και Δίκτυο Άμεσης Βοήθειας Στέγης ( ξενώνες).


Κέντρο Παιδοψυχικής Υγείας Ι.Κ.Α. Αραχόβης 17& Ιπποκράτους, Εξάρχεια, τηλ. 2103600544. Το Κέντρο αυτό εξυπηρετεί μόνο ασφαλισμένους του ΙΚΑ και ασχολείται με διάγνωση και έγκριση θεραπειών (Εργοθεραπειών, Λογοθεραπειών, Οικογενειακών Θεραπειών κ.λ.π).

Κέντρο Στήριξης Οικογένειας Κε.Σ.Ο. «Στέγη Μητέρας:Κέντρο Υποδοχής & ενημέρωσης», Ακαδημίας 95, Αθήνα, 4ος όροφος, τηλ. 2103811274. Το Κέντρο αυτό στηρίζει οικογένειες με προβλήματα. Στην Στέγη Μητέρας φιλοξενούνται γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα κακοποίησης. Πληροφορίες στα τηλ. 8001137777 & 2108695038.

Σύλλογος Ανύπαντρης Μητέρας, Ανθέων 19, Άγιοι Ανάργυροι, τηλ. 2102315142. Δίνονται πληροφορίες για τα δικαιώματα των ανύπαντρων μητέρων, νομικές συμβουλές και θέματα λήψης αποφάσεων.

Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας Κ.Ε.Θ.Ι., Μουσαίου 2, Πλάκα, τηλ. 2103311685-7. Ασχολείται με νομικά θέματα και θέματα σχέσεων που αφορούν την γυναίκα σε σχέση με τον σύντροφό τους.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου