Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Free Syrian Army Photos 2

http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria-02.htm
Free Syrian Army Photos 2
Others:
http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria-04.htm http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria-03.htm http://cryptome.org/2012-info/free-syria/free-syria.htmFree Syrian Army Photos 2

[Image] A Free Syrian Army fighter reacts after his friend was shot by Syrian Army soldiers during clashes in the Salah al-Din neighbourhood in central Aleppo in this August 4, 2012 file photo. The rebel's friend was killed from a very accurate Syrian army sniper who found a hole in between sandbags and fired. The sniper shot him in the chest. I just ran fast across the street and took the pictures in really bad light - strong highlights and dark shadows. This rebel was definitely close to the fighter who'd been shot. He was in bad shape and crying a lot. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter gestures as others carry a fighter shot by Syrian Army soldiers during clashes in the Salah al-Din neighbourhood of central Aleppo in this August 4, 2012 file photo. The fighter was killed by a very accurate Syrian army sniper who found a hole in between sandbags and fired. The sniper shot him in the chest killing him instantly. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter screams in pain after he was injured in his leg by shrapnel from a shell fired from a Syrian Army tank in the Salaheddine neighbourhood of central Aleppo in this August 7, 2012 file photo. We heard shooting and started running into the building. We heard a large explosion and then the rebel was hit by shrapnel. I was in shock and took some out of focus pictures. It was such a small room with not much light that I had to push the camera up to 3000 ISO. I couldn't see much because there was a lot of smoke. It was really difficult technically to take these pictures. There is a knife on the floor because people had just been eating lunch. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter drags a dead man out of the line of sniper fire in the Salaheddine neighborhood in Aleppo in this August 13, 2012 file photo. A lot of bodies were lying in the streets. In this picture a civilian shot dead by sniper fire some days ago is rescued by a rebel commander who needs to drag the body out of the line of fire. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter fires an RPG after a Syrian Army tank shell hit a building across a street during heavy fighting in Salaheddine neighborhood of central Aleppo in this August 11, 2012 file photo. There is the first in a series of three pictures. In this you can see the tree being hit with the shrapnel. In the second you can see a rebel firing an RPG and the third is just after he fired the RPG. For me, the first one is the most powerful, all shot on a 16mm lens, because you can really see the effect of the shrapnel. It was a very dramatic situation with smoke from the tank shells filling the street behind the fighters. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter prepares to fire a RPG as a Syrian Army tank shell hits a building across a street during a heavy fighting in Salaheddine neighborhood of central Aleppo in this August 11, 2012 file photo. This is the second in a series of three pictures. In the first you can see a tree being hit with the shrapnel. In this you see a rebel firing an RPG. The third picture is taken just after he fired the RPG. It was a very dramatic situation with smoke from the tank shells filling the street behind the fighters. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter tries to fix his jammed rifle during a heavy fighting in Aleppo in this August 11, 2012 file photo. This is the third in a series of three pictures. In the first you can see a tree being hit with the shrapnel. In the second you can see a rebel firing an RPG. This is the third picture, taken just after he fired the RPG. It was a very dramatic situation with smoke from the tank shells filling the street behind the fighters. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter fires his AK-47 rifle as others run for cover past a mannequin made to look like a fighter during clashes in the Salaheddine neighbourhood of central Aleppo August 17, 2012. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters take a break from the clashes in the Salaheddine neighbourhood of central Aleppo in this August 17, 2012 file photo. On my last day in Aleppo one of the fighters was walking around and looking into the buildings and he found a bird in a birdcage. He took it out of the apartment and onto the streetse with him. The rebels also put this mannequin in the line of sniper fire on the street. Because I don't speak Arabic, I didn't understand exactly what they were doing. They would be laughing one minute and the next minute you would see incoming fire and about 60-70 meters away a tank shell exploding into a building. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters carry the body of a fellow fighter during clashes in Aleppo in this August 16, 2012 file photo. When some of the rebels took over a government position a few of their fighters were killed by government forces. Five rebels decided to go on a rescue mission to recover the bodies of their comrades. I went with them. We were literally crawling for 150 meters. They used a long stick, on which they attached a hook to drag the bodies a few meters off the street and into very narrow alleyways. Then they carried the bodies through the streets, passing them to one another through the holes in the buildings. The whole process took about 4-5 hours; it was a really long day. The bodies will be sent back to the families. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter carries the body of a fellow fighter during clashes in Aleppo in this August 16, 2012 file photo. When some of the rebels took over a government position a few of their fighters were killed by government forces. Five rebels decided to go on a rescue mission to recover the bodies of their comrades. I went with them. We were literally crawling for 150 meters. They used a long stick, on which they attached a hook to drag the bodies a few meters off the street and into very narrow alleyways. Then carried the bodies through the streets, passing them to one another through the holes in the buildings. The whole process took about 4-5 hours; it was a really long day. The bodies will be sent back to the families. One of the bodies was of the brother of one of the fighters. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter carries the body of a fellow fighter during clashes in Aleppo in this August 16, 2012 file photo. When some of the rebels took over a government position a few of their fighters were killed by government forces. Five rebels decided to go on a rescue mission to recover the bodies of their comrades. I went with them. We were literally crawling for 150 meters. They used a long stick, on which they attached a hook to drag the bodies a few meters off the street and into very narrow alleyways and then carried the bodies through the streets, passing them to one another through the holes in the buildings. The whole process took about 4-5 hours; it was a really long day. The bodies will be sent back to the families. One of the bodies was of the brother of one of the fighters. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter takes cover during clashes with Syrian Army in the Salaheddine neighbourhood of central Aleppo in this August 7, 2012 file photo. This rebel had been firing at the Syrian army when he came under attack from sniper fire, he was pulling back into a secure position when the picture was taken. I was next to him, on the ground, and shooting with a 20mm lens. The yellow dot on his head is a reflection from the camera lens. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter fires his sniper rifle from a house in Aleppo in this August 14, 2012 file photo. Some fighters took position in the living room of a family house. One rebel sits on the chair eating a chocolate bar as the commander looks out the window to scout the area beside a rebel firing from the window. They told me it was a former Syrian army position and they had killed three soldiers in the house - I could see tracks of blood in the corridor - and taken over their position. There was no one else in the house, except the rebels. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter fires an AK-47 rifle at Syrian Army soldiers during clashes in Aleppo August 17, 2012.
[Image] A Free Syrian Army fighter carries the body of a fellow fighter during clashes in Aleppo August 16, 2012. Reuters
[Image] The body of a Free Syrian Army fighter lies in a room in Aleppo August 16, 2012. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter observes the area during clashes in Aleppo August 16, 2012. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter takes up position during clashes in Aleppo August 16, 2012. Reuters
[Image] A wounded Free Syrian Army rebel reacts after a violent clash with Syrian regime troops in the center of Aleppo on August 14, 2012. A new active front opened up in the Bayadeen district with FSA fighting off an advance by government troops, as heavy fighting took place in other neighborhoods forcing many to flee their homes. Getty
[Image] Free Syrian Army fighters look at the body of their commander who was killed by tank shell in Aleppo August 14, 2012. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter holds his rifle in Salaheddine neighborhood in Aleppo August 13, 2012. Reuters
[Image] A Free Syrian Army fighter fires an AK-47 rifle in Aleppo August 14, 2012. Reuters
[Image] Free Syrian Army fighters walk in Salaheddine neighborhood in central Aleppo August 13, 2012. Reuters
[Image]
[Image] A Free Syrian Army sniper looks through the sight on his rifle inside a house in Aleppo August 13, 2012. Reuters
[Image]
[Image] A Free Syrian Army fighter makes a hole in a wall during clashes in Aleppo August 12, 2012. Reuters

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου