Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΕΤ3: Αφιέρωμα στο γέροντα Παΐσιο

ΝΕΚΡΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ: ΕΤ3: Αφιέρωμα στο γέροντα Παΐσιο: Παρακολουθείστε το 2ωρο αφιέρωμα στον Γέροντα Παΐσιο, που προβλήθηκε το Μ. Σάββατο από την ΕΤ3. Έχει ανεβεί σε πάρα πολλά blogs, εμείς το ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου