Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 9 Ιανουαρίου 2014

1ος ΒΑΘΜΟΣ ΜΥΗΣΗΣ ΣΤΗ ΜΑΣΩΝΙΑ = ΑΡΝΗΣΗ. ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΜΑΣΩΝΟΣ, ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΒΑΘΜΟ ΜΥΗΣΗΣ ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ!- ΤΙ ΔΕ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΜΑΣΩΝΟΙ (ελλ. υπότιτλοι)
ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΝΕΙΣ 

ΜΑΣΩΝΟΣ, 

ΑΠΟ ΤΟΝ 1ο ΒΑΘΜΟ ΜΥΗΣΗΣ 

ΚΑΛΕΙΤΑΙ ΝΑ ΑΡΝΗΘΕΙ ΤΟΝ 

ΧΡΙΣΤΟ!


... ΣΕ ΑΝΤΙΔΙΑΣΤΟΛΗ ΜΕ ΤΟ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ :


 ἐγώ εἰμι τὸ φῶς τοῦ κόσμου· 


ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶοὐ μὴ περιπατήσῃ ἐν τῇ σκοτίᾳ, 


ἀλλ΄ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς. 
 (Ἰωάνν. κεφ. η΄ στίχ. 12).
--
Εγώ είμαι το φως του κόσμου· 


όστις ακολουθεί εμέ 


δεν θέλει περιπατήσει εις το σκότος, 


αλλά θέλει έχει το φως της ζωής.

Ιω. 8:12ΑΠΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΗΝ ΜΑΣΟΝΟΥ-INTERVIEW WITH AN EX-MASON                         
video ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ http://neataksi.blogspot.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου