Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 25 Ιανουαρίου 2014

Ευαγγέλιο Κυριακής - Ζακχαίος - Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Χριστοῦ - Ἡ ὥρα τῆς πνευματικῆς ὡριμότητος - Ὁ Ἀδάμ, ὁ Ζακχαῖος καί τό ὑποσυνείδητο - Ομιλίες π. Αθ. Μυτιληναίου
24-01-82
ΙΕ΄Λουκᾶ - Ζακχαίου
(Λουκᾶ 19, 1-10)
Ἡ ἀναζήτησις τοῦ Χριστοῦ (δ. 22')

  


29-01-84
ΙΕ΄ Λουκᾶ - Ζακχαίου
(Λουκ. 19, 1-10)
Ἡ ὥρα τῆς πνευματικῆς ὡριμότητος (δ. 25')


27-01-85
ΙΕ΄ Λουκᾶ
(Λουκ. 19, 1-10)
Ὁ Ἀδάμ, ὁ Ζακχαῖος καί τό ὑποσυνείδητον (δ. 24')


http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_262.mp3* Από την πολή καλή εργασία και προσφορά του  
arnion.gr/hxolhcies/p_auanasioy_mytilhnaioy

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου