Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ'ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗ Ο ΠΙΣΤΟΣ''1/2

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου