Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 4 Ιανουαρίου 2014

ΠΑΤΕΡ ΣΑΒΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΩΣ''ΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΖΗ Ο ΠΙΣΤΟΣ''2/2


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου