Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΕΚΠΛΗΚΤΙΚΟ ΒΙΝΤΕΟ: Ρωσία, όταν η τεχνολογία δοξάζει τον Θεό!

σχόλιο Γ.Θ : 

Οι πνευματικοί δεσμοί
είναι σπουδαιότεροι 
και από τους δεσμούς αίματος     Β.Πούτιν

Όταν δεις το βίντεο θα καταλάβεις τι ήμασταν κάποτε και εμείς...
Θα καταλάβεις γιατί πολλοί από μας αγαπάμε την Ρωσία και γιατί τους θεωρούμε αδέρφια μας.
Από το 8:20 οι μέρες αντιχρίστου που έζησε η Ρωσία... Θα ανατριχιάσετε.

What happens when technology and big money work together for God's Glory? Just watch this great presentation of Moscow Exhibition The Revival, great New 2012 Year Gift for all of us. Glory to God for All Things!


http://yiorgosthalassis.blogspot.com/2012/02/blog-post_4194.htmlΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου