Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Δεν είναι εύκολο να είσαι χριστιανός

Ένα μικρό οδοιπορικό στην Όρθοδοξη Ρουμανία και πως βιώνουν την πίστη άνθρωποι απλοί.Οι συνεντεύξεις των μοναχών είναι από τους:

Γέροντας IIie Cleopa (1912 - †1998) 
π. Ioanichie Bălan ( 1930 - †2007)
Ερημίτης Όρος Tarcău Μολδαβία

Χωρίς την καθαρότητα, κανείς δεν μπορεί να φτάσει την αγιότητα!
Τιπότα δε θα σε φέρει κοντά στο Θεό εκτός από την προσευχή!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου