Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Κυριακή, 16 Μαρτίου 2014

Θεολόγοι του ΚΑΙΡΟΥ και συγκεκριμένοι μητροπολίτες πρωτοπόροι στην εθνική αποδόμηση

kairos.jpg
Θεολόγοι του ΚΑΙΡΟΥ και συγκεκριμένοι μητροπολίτες πρωτοπόροι στην εθνική αποδόμηση
Ο αξιότιμος κ. Σιάσος, με την εμπεριστατωμένη εισήγησή του, κατέρριψε πλήρως τη σαθρή συλλογιστική των υπερμάχων της ιδρύσεως του τμήματος ισλαμικών σπουδών, αποκαλύπτοντας τα όσα τεκταίνονται στο σκοτεινό παρασκήνιο, φωτίζοντας άγνωστες πτυχές τους και προειδοποιώντας για τις οδυνηρές συνέπειες της υλοποιήσεως της σχεδιαζόμενης, επίμαχης, πρωτοβουλίας.
Δυστυχώς βρέθηκε η "συμμαχία των προθύμων", εντός του περιβόλου της θεολογικής σχολής, που με την άφρονα ενέργειά της θέτει νάρκη στα θεμέλια του έθνους. Πρωτοπόροι της συγκεκριμένης, εθνοαποδομητικής πρωτοβουλίας τα μέλη του γνωστού και μη εξαιρετέου συνδέσμου θεολόγων Ο ΚΑΙΡΟΣ που, ταυτοχρόνως, πρωτοστατούν στην απο-ορθοδοξοποίηση του μαθήματος των Θρησκευτικών καθώς και σε άλλες αποδοκιμαστέες πρωτοβουλίες οι οποίες, εξ αντικειμένου, υπηρετούν τους νεοταξίτικους σχεδιασμούς.
Αλγεινή, επίσης, εντύπωση προκαλούν τα όσα, ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΤΑ, κατήγγειλε ο κ. καθηγητής αναφορικά με τη στάση κάποιων μητροπολιτών της Ελλαδικής Εκκλησίας απέναντι στο όλο ζήτημα.
Λ.Ν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου