Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 2 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
Γ΄ Νηστειών - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 2 
 
351
22-03-87
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8, 34 9,1)

Ἡ Ντροπή τῆς ὁμολογίας (δ. 29')
Λήψη
 
389
13-03-88
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8, 34-38)

Τό στοιχεῖον τῆς θλίψεως εἰς τήν σωτηρίαν (δ. 31')
Λήψη
595
03-04-94
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8, 34-38)

Τό στοιχεῖον τῆς θλίψεως στή σωτηρία (β΄ ἔκδοσις) (δ. 30')
Λήψη

524
29-03-92
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8, 34 –9,1)

Ὑπάρχει ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς; (δ. 26')
Λήψη
 
558
21-03-93
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8,34 - 9,1)

Ὁ Τ. Σταυρός ὡς σημεῖον σωτηρίας (δ. 29')
Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου