Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Επιλεκτική επαναπρόσληψη της Δυτικής θεολογικής σκέψεως και ζωής και υιοθέτηση της επιστημονικής θεολογικής μεθόδου της Δύσεως. - Δ.Τσελεγγίδης

 


«Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε, ότι δυστυχώς στις μέρες μας, σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε επιλεκτική επαναπρόσληψη της Δυτικής θεολογικής σκέψεως και ζωής από την Ορθόδοξη ακαδημαϊκή θεολογία και υιοθέτηση της επιστημονικής θεολογικής μεθόδου της Δύσεως, η οποία εξαντλείται στο επίπεδο της κτιστής εμπειρίας και αγνοεί, ή δεν λαμβάνει καθόλου υπόψη της την χαρισματική εκκλησιαστική εμπειρία και την διπλή θεολογική μεθοδολογία».

 Δ.Τσελεγγίδη,αυτόθι,σελ.236.

 Χ_Ε  Ευχαριστώ τον  http://apologitikaa.blogspot.gr για την αναφορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου