Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Μόσχα και Τεχεράνη χέρι-χέρι ...εμπάργκο στις προμ...

Έκτακτο Παράρτημα: Μόσχα και Τεχεράνη χέρι-χέρι ...εμπάργκο στις προμ...: Απάντηση του Πούτιν στις κυρώσεις μέσω Ιράν. ΧΘΕΣ ΤΟ ΙΡΑΝ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΟΛΙΚΟ ΕΜΠΑΡΓΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 27 ΧΩΡΕΣ ΤΗ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου