Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Πέμπτη, 13 Μαρτίου 2014

XarasEuaggelia: ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 4 - Ο Λ...

XarasEuaggelia: ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 4 - Ο Λ...: ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ π. Αθανασίου Μυτιληναίου  Ο ΛΟΓΟΣ ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου