Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Έκτακτη έκκληση από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Έκτακτη έκκληση από το Μητροπολιτικό Κοινωνικό Ιατρείο Ελληνικού

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου