Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Επιστημονική αλαζονεία και υποτίμηση της χαρισματικής εμπειρίας. - Δ.Τσελεγγίδης

 
 
 «Χαρακτηριστικό των εκφραστών αυτής της δυτικότροπης θεολογίας είναι η επιστημονική αλαζονεία και παράλληλα η υποτίμηση της χαρισματικής εμπειρίας. 
Αυτό μεταφράζεται στην πράξη ως διαχωρισμός της θεολογίας από την πνευματική ζωή, και συνιστά την αλλοτρίωση από την Ορθόδοξη Παράδοση… 
...σημειώσαμε σοβαρή οπισθοδρόμηση στην ορθή κατεύθυνση, που χάραξαν οι προκάτοχοί μας ακαδημαϊκοί δάσκαλοι των μέσων της δεύτερης πεντηκονταετίας του 20ου αιώνα. »!!!
 Δημητρίου Τσελεγγίδη,Ορθόδοξη Θεολογία και Ζωή (Μελέτες Συστηματικής θεολογίας), Εκδόσεις: Π . Πουρναρά, Θεσσαλονίκη 2005, σελ.237.
Χ_Ε  Ευχαριστώ τον  http://apologitikaa.blogspot.gr για την αναφορά

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου