Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Β Νηστ - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 1 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

 

Κυριακή Β Νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά  1


93 22-03-81 Β΄ Νηστειῶν Ὁ Ἅγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμᾶς, ἡ θεολογία του καί ἡ σημασία αὐτῆς (δ. 22') Λήψη

139 14-03-82 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Μερικά περιθωριακά τῆς θεραπείας τοῦ Παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ (δ. 24') Λήψη
 
177 03-04-83 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1- 12)
Τό Μυστήριον τῆς Ἱερᾶς Ἐξομολογήσεως (δ. 29') Λήψη

266 10-03-85 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Ἡ ἄφεσις τῶν ἁμαρτιῶν (δ. 22') Λήψη

523 22-03-92 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καί τό κήρυγμα τῶν διακόνων Του (δ. 31') Λήψη
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου