Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΕΜΦΥΛΙΟ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ,

Κατάνυξις: Ν. ΧΕΙΛΑΔΑΚΗΣ, ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ...: ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΙΜΑΤΗΡΟ ΕΜΦΥΛΙΟ   ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Γράφει ο Νίκος Χειλαδάκης Την καταπληκτική δήλωση ότι η Το...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου