Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 27 Μαρτίου 2014

ΠΌΣΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΊΝΑΙ Η ΕΥΡΩΠΗ; (ΝΤΟΚΥΜΑΝΤΕΡ ΕΤ1)


Τελικά πόσο Χριστιανική είναι η γηραιά ήπειρος; 
Μήπως διατηρούμε ψευδαισθήσεις για τις κοινές συνειδήσεις των "αδερφών" έθνών; 
Πόσο "Διαφωτισμένοι" είναι οι Ευρωπαίοι; 
Ποιοί είναι οι συντηρητικοί της Ευρώπης;
Πόσο "Χριστιανοί"; 
Τι συνεπάγεται του Διαχωρισμού Κράτους - Εκκλησίας ;
Τι σημαίνει η ψήφιση νόμων στο ευρωκοινοβούλιο για τη ζωή και τη συνείδηση των Ευρωπαίων πολιτών; 
Τι κοινό έχουν οι Ευρωπαίοι μεταξύ τους τελικά; 

Τι συμβαίνει στους ανθρώπους αυτού του αιώνα; 

Σε ποιά στιγμή βρισκόμαστε στην Ιστορία της ανθρωπότητας;  


                                                 Τι Εμοί κι Εσύ Ευρώπη;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου