Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

Late Term Abortion

Θα επεσήμανα το βίντεο ως ακατάλληλο για ανηλίκους.
Δυστηχώς όμως υπάρχει πολύ μεγάλο ποσοστό έφηβων κοριστιών που προβαίνουν σε έκτρωση. 
Καλό είναι να γνωρίζουν τι σκέφτονται να κάνουν και να μην υιοθετούν στρουθοκαμηλικές και απενοχοποιητικές απόψεις που βολεύουν και κοιμίζουν την συνείδηση.

Από τη στιγμή της σύλληψης είναι ένας ολόκληρος άνθρωπος.
Το θαύμα της ζωής.
Το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. 

Video showing a late term abortion in which the fetus' head is crushed to facilitate removal from the mother. Very graphic, please be advised.Ο Θεός άς μας λυπηθεί που διαλύουμε το πλάσμα του. το δημιούργημά του, το δώρο του.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου