Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 19 Μαρτίου 2014

π. Γερβασίου Ραπτόπουλου ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙ...

Κατάνυξις: Κήρυγμα π. Γερβασίου Ραπτόπουλου ΚΥΡΙΑΚΗ Β΄ ΝΗΣΤΕΙ...: Αδελφότης ''H ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ'' Κήρυγμα π. Γερβασίου Ραπτόπουλου Κυριακή 16-03-2014  giorgos k

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου