Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Khalil, Ο Μουσουλμάνος που έγινε Χριστιανός - Συγκλονιστική Αληθινή Ιστορία (Βίντεο)


Η αληθινή ιστορία ενός Αιγύπτιου φανατικού Μουσουλμάνου, μισητή, τόσο των Χριστιανών όσο και των Εβραίων, όπου του ορίστηκε να δυσφημίσει τη Βίβλο, αλλά αντί αυτού, μεταμορφώθηκε όταν ο Ιησούς εμφανίστηκε σε αυτόν, από φονιά "Σάουλ" σε έναν επιεική "Παύλο".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου