Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 11 Μαρτίου 2014

Οι καταστροφικές λατρείες στην Ελλάδα, οι σκοποί τους και οι ταχτικές τους!

http://www.agioskosmas.gr/images/Nea_Epoxi_Gi_Thriskies.jpg

Οἱ καταστροφικές λατρεῖες στήν Ἑλλάδα,
οἱ σκοποί τους καί οἱ ταχτικές τους!
ΠΟΛΛΑ "ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΆ" ΔΟΛΩΜΑΤΑ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΑΓΚΙΣΤΡΙ
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ!
https://lh6.googleusercontent.com/-qrhlxqXCPDs/TYJtywoovsI/AAAAAAAAAMc/Q5TovohDu44/s1600/P7280040++blog.jpg
Ποιοί ἄνθρωποι κινδυνεύουν περισσότερο!
Πρέπει νά ξέρεις ὅτι οἱ πολυάριθμες ὁλοκληρωτικές αἱρέσεις καί παραθρησκευτικές ὀργανώσεις πού δροῦν στή χώρα μας, εἶναι ὁμάδες ποὐ ἐντάσσονται στό ρεῦμα τῆς "Νέας Ἐποχῆς τοῦ Ὑδροχόου", ἡ ὁποία κηρύσσει ἕνα νέο "Χριστό" (τόν Ἀντίχριστο δηλαδή), ἀκυρώνοντας τό Εὐαγγέλιο τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
http://3.bp.blogspot.com/_GcLAjo-5_CM/TLTtvHDzSkI/AAAAAAAAP7k/wgwSKeFpBdM/s320/imagesCAIELUGP.jpg
Οἱ ὁμάδες αὐτές κρύβονται πίσω ἀπό παραπλανητικά προσωπεῖα ὅπως: χριαστινικά, ψευδοχριστιανικά, χιλιαστικά, ἐσχατολογικά, φιλοσοφικά, φιλανθρωπικά, πολιτιστικά, ἀποκρυφιστικά, νεογνωστικά, γκουρουϊστικά, ἰνδουϊστικά, βουδιαστικά, ἰαπωνικά, ἰσλαμικά, ἐναλλακτικῶν θεραπειῶν, πολεμικῶν τεχνῶν, ἰνστιτοῦτα ψυχολογίας, παραψυχολογικά, μέχρι καί νεοειδωλολατιρκά καί σατανιστικά. Μερικές μάλιστα διατείνονται ὅτι εἶναι καί "ὀρθόδοξες"!
Τό τραγικό εἶναι ὅτι ὅλες αὐτές οἰ μορφές τῆς πλάνης δέν ἀποκαλύπτουν πάντοντε τό ἀληθινό τους πρόσωπο, γι' αὐτό καί εὔκολα μποροῦν νά ἐπιτύχουν τόν προσηλυτιστικό τους σκοπό. Ἔτσι παρατηρεῖται στήν ἐποχή μας μιά ἀνέντιμη ἐκμετάλλευση τῶν συνανθρώπων μας. 
Ὁ κάθε ἄνθρωπος πού εἶναι ἀπληροφόρητος, καλοπροαίρετος καί δέν ἔχει γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα μπορεῖ νά πέσει σέ σύγχυση καί νά γίνει ἕνα ὑποψήφιο θῦμα. Ἰδίως κινδυνεύουν οἱ νέοι πού ψάχνουν γιά ἰδανικά στήν ὑλόφρονα κοινωνία πού ζοῦμε, ἀλλά καί ὄσοι βρίσκονται σέ δύσκολη περίοδο τῆς ζωῆς τους (ἀσθένεια ἤ θάνατος ἀγαπημένου προσώπου, διαζύγιο, σπουδές κ.ἄ.). Ἐκμεταλλεύονται δηλαδή ὅλα τά ὑπαρξιακά προβλήματα τοῦ σύγχρονου ἀνθρώπου καί τίς συναισθηματικές του καταστάσεις, γιά νά παραπλανήσουν καί νά περάσουν τά σχέδιά τους. Γιά νά ἐπιτύχουν τούς σκοπούς τους αὐτούς χρειάζονται μέλη μέ πλήρη φυσική καί ψυχική ἐξάρτηση.
http://3.bp.blogspot.com/-pG9C2foMqc0/TlgRrJHrcQI/AAAAAAAAVeU/m4ASfoxVj0M/s400/%255Bel%255Dimage1.png
Οἱ διάφορες ὁμάδες ἐκμεταλλεύονται αὐτή σου τήν ἀγωνία καί σοῦ δίνουν τήν ἐντύπωση ὅτι προσφέρουν ὅλα ἐκεῖνα "πού μέχρι τώρα ἀναζητοῦσες χωρίς νά τά βρεῖς". Σοῦ προσφέρουν ἀκόμη ἁπλουστευμένες "λύσεις", φαινομενικά λογικές. Καί ἰσχυρίζονται ὅτι ἀποτελοῦν τή "νέα κοινωνία", τή "νέα ἐποχή", τήν "κοινωνία τοῦ Νέου Κόσμου" ἤ ὅτι ἔχουν ἀπόκαταστήσει τόν "Παράδεισο τή γῆ" γιά ὅσους ἔχουν ἐνταχθεῖ σέ μιά ἀπό τίς Κοινότητες τῶν "Παιδιῶν τοῦ Θεοῦ" ἤ ἔχουν "εὐλογηθεῖ" ἀπό τούς "τέλειους γονεῖς" μας ἤ ἔχουν προσληφθεῖ στήν "τέλεια οἰκογένεια", ἤ ὅτι ἔχουν παρακολουθήσει σεμινάρια "ἀναπτύξεως τοῦ νοῦ" κλπ.. Ὅλες ὅμως αὐτές οἱ ἑλκυστικές εἰκόνες πού προβάλλουν πρός τά ἔξω εἶναι τό προπέτασμα γιά νά σέ παγιδεύσουν, καλύπτοντας τή ζοφερή πραγματικότητα πού ἐπικρατεῖ μέσα σ' αὐτές τίς ὁμάδες.
Αὐτή τήν κατάσταση τήν ἔχουν ὀνομάσει διεθνῶς "ψυχοναρκωτικά" καί ὁδηγεῖ ἀναπόφευκτα στόν ἀδίστακτο βιασμό συνειδήσεων, στήν ἀπώλεια τῆς ψυχῆς μας καί τῆς ἐν Χριστῷ σωτηρίας, ἄν δέν ὑπάρξει ἔγκαιρη ἀφύπνιση ἤ ἄν δένυπάρξει γυρισμός.
Ἡ διαδικασία εἶναι σχεδόν ἡ ἴδια σ' ὅλες τίς ὁμάδες:
  • μονοπώληση τῆς πηγῆς πληρόφηρησης,
  • ἰδεολογική καί κοινωνική ταύτιση μέ τήν ὁμάδα,
  •  πλήρης ἀπασχόληση,
  • πίεση χρόνου,
  • ἄσκηση τρομοκρατίας
  • αὐστηροί κανόνες πού θέτουν σέ κίνδυνο ἀκόμη καί τή ζωή τῶν θυμάτων,
  • ἀπόλυτη ὐποταγή στήν ἡγεσία,
  • ἐξουδετέρωση τῆς ἐλεύθερης διαπροσωπικῆς σκέψης καί κρίσης,
  •  ἐξουθένωση τῆς προσωπικότητας τοῦ ἀτόμου,
  • πλήρης ὐποδούλωση.
Γι' αὐτό οἱ παραθρησκευτικές ὁμάδες (σέκτες) χαρακτηρίζονται διεθνῶς ὡς "καταστροφικές λατρεῖες", "ἐλευθεριοκτόνες ὁμάδες" ἤ "ὁμάδες χειρισμοῦ τοῦ νοῦ".
Οἱ "καταστροφικές λατρεῖες"
Παραθρησκευτικές ὀργανώσεις καί σατανολατρεία
ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΘΗΝΑ (2011)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου