Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Παιδεραστία, ἀλλοίωσις ἱστορίας, συνταγὲς μαγειρικῆς καὶ ὁδηγίες χρήσεως γιὰ …καφετιέρα!!!Παιδεραστία, ἀλλοίωσις ἱστορίας, συνταγὲς μαγειρικῆς καὶ ὁδηγίες χρήσεως γιὰ ...καφετιέρα!!! 

Μία πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση, σχετικά με την παρουσία της Νέας Τάξεως στα βιβλία της Δημόσιας Παιδείας.
Παιδεραστία, Συνταγές Μαγειρικής, Οδηγίες Χρήσεως Καφετιέρας, Διαστρέβλωση γεγονότων και χαρτών!


Τα πάντα θα βρούμε στα βιβλία Δημοτικού και Γυμνασίου, εκτός από ουσιαστική γνώση.

Ατελείωτες κακόγουστες και γελοίες ασυναρτησίες, 

με μοναδικό σκοπό να διαλύσουν και τα τελευταία ίχνη λογικής που διαθέτουν οι νέες γενιές.

Σίγμα
 http://filonoi.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου