Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τρίτη, 18 Μαρτίου 2014

Ο Κριμαϊκός Πόλεμος.

Έκτακτο Παράρτημα: Ο Κριμαϊκός Πόλεμος.: σχόλιο Γ.Θ : Όποιος μαθαίνει ιστορία, είναι σαν μαθαίνει το μέλλον... Διαβάστε και δείτε μόνοι σας τις συγκλονιστικές επαναλήψεις και ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου