Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 28 Μαρτίου 2014

Για μένα το γράφω …

Για μένα το γράφω …Δεν μπορείς να εμπιστεύεσαι

και να ανησυχείς συγχρόνως.

27f03-matiaefraim 
ομοθυμαδόν

Χ_Ε*   Κι εγώ, ... για μένα το αναρτώ ... και για όποιον αισθάνεται το ίδιο!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου