Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Β΄Νηστ.-Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 2 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου
ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

 

Κυριακή Β Νηστειών - Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά  2

594 27-03-94 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Τό βάθος τῆς ἁμαρτίας καί τό δῶρον τῆς συγχωρήσεως (δ. 29') Λήψη

668 10-03-96 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Ἀγαθές Ἐπινοήσεις (δ. 29') Λήψη
 
749 15-03-98 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ (δ. 29') Λήψη
 
917 31-03-02 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Ὁ Λόγος τοῦ Θεοῦ (β΄ ἔκδοσις) (δ. 28') Λήψη
 
792 07-03-99 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Ἡ προσφορά τοῦ Χριστοῦ καί ἡ προσφορά τῶν ἀνθρώπων (δ. 24') Λήψη

827 26-03-00 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Ἡ Πίστις Τρίτων (δ. 26') Λήψη
 
869 11-03-01 Β΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 2, 1-12)
Τό κήρυγμα τοῦ Χριστοῦ καί τό κήρυγμα τῶν διακόνων Του (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29') Λήψη
 
Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου