Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΝΟΙΑΖΟΜΑΙ. ΠΑΪΣΙΟΣ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου