Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

Ο Χριστός χαριτώνει επισκόπους που πολεμούν τους νεωτεριστές (Μ. Βασίλειος) - π. Νικόλαος Μανώλης


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου