Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 24 Μαρτίου 2014

Λόγος περί αργολογίας - Γέροντος Μωυσέως Αγιορείτου«Περί αργολογίας λόγος», μιά υπέροχη ομιλία του οσιολογιωτάτου μοναχού, 
Γέροντος Μωυσέως του Αγιορείτου για το Τριώδιο και την μεγάλη και αγία Τεσσαρακοστή. 
Καλό στάδιο των αρετών αδελφοί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου