Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 22 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 3 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 
Γ΄ Νηστειών - Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως 3
 
669
17-03-96
Γ΄ Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως
Ἡ βίωσις τῆς ἀκτίστου ἐνεργείας τοῦ Τιμίου Σταυροῦ (δ. 29')
Λήψη
 
750
22-03-98
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8, 34 -9,1)

Ἡ Θεολογία τοῦ Τ. Σταυροῦ στίς Ἐπιστολές τοῦ Ἀπ. Παύλου (δ. 27')
Λήψη
 
793
14-03-99
Γ΄ Νηστειῶν - Σταυροπροσκυνήσεως
(Μάρκ. 8, 34- 9, 1)

Ἐλευθερία καί Συνέπεια (δ. 26')
Λήψη

828
02-04-00
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8,34- 9,1)

Τό ὕψιστον μέσον καί ὁ ὕψιστος σκοπός (δ. 25')
Λήψη

918
07-04-02
Γ΄ Νηστειῶν
(Μάρκ. 8,34 -9,1)

Ἡ Ντροπή (β΄ ἔκδοσις) (δ. 26')
Λήψη

431
02-04-89
Γ΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 4, 14-16)

Ὁ Μέγας Ἀρχιερέας μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός (δ. 31')
Λήψη
870
18-03-01
Γ΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 4, 14-16)

Ὁ Μέγας Ἀρχιερέας μας Κύριος Ἰησοῦς Χριστός (β΄ ἔκδοσις) (δ. 25')
Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου