Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Επίσκοποι στηρίζουν την ίδρυση Τμήματος ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ σπουδών; | Pentapostagma.gr

Επίσκοποι στηρίζουν την ίδρυση Τμήματος ΙΣΛΑΜΙΚΩΝ σπουδών; | Pentapostagma.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου