Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 21 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή Β΄Νηστ.- Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά 3 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ


ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ 
από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

 

Κυριακή Β Νηστειών Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά  3 

224
18-03-84
Β΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 1, 10)

Ἡ ἀμέλεια (δ. 27')
Λήψη
  
314
30-03-86
Β΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 1, 10 – 2, 3)

Πῶς ἀντιλαμβανόμεθα τήν σωτηρία μας; (δ. 28')
Λήψη

388
06-03-88
Β΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 1,10 - 2,3)

Μπορεῖς ἐσύ νά παρασυρθῆς; (δ. 30')
Λήψη
  
430
26-03-89
Β΄Νηστειῶν
(Ἑβρ. 1,10 - 2,3)

Ὁ Ἰησοῦς Χριστός, Δημιουργός καί Ἀνακαινιστής τοῦ παντός (δ. 29')
Λήψη
  
566
13-06-93
Α΄ Ματθαίου
(Ἑβρ. 11,32 - 12,2)

Μιά δέσμη μορφῶν μαρτυρίου (δ. 28')
Λήψη

Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου