Η ελπίς μου ο Θεός, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 2 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 
Κυριακή της Ορθοδοξίας 2 
 
223
11-03-84
Α΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 11, 24 - 26)

Κατά τό ὑπόδειγμα τοῦ Μωϋσέως, ὁ ὁποῖος διά τῆς πίστεως ἔφερε τόν ὀνειδισμόν τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία πορεύεται τόν δρόμον τῆς Ὀρθοδοξίας της (δ. 26')
Λήψη
 
429
19-03-89
Α΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 11, 24-26 32-40)

νίκη τῆς Πίστεως (δ. 28')
Λήψη
 
868
04-03-01
Α΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 11, 24-26)

νίκη τῆς Πίστεως (β΄ ἔκδοσις) (δ. 24')
Λήψη
 
748
08-03-98
Α΄ Νηστειῶν
(Ἑβρ. 11, 24-26 32-40)

Ὁ ὀνειδισμός τοῦ Χριστοῦ καί ὁ ὀνειδισμός τοῦ Πιστοῦ (δ. 29')
Λήψη
 
 
 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου