Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 3 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 

έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

 

Κυριακή της Ορθοδοξίας 3


313 23-03-86 Α΄ Νηστειῶν Ἡ Εἰκόνα στοιχεῖον Ὀρθοδοξίας (δ. 29') Λήψη


916 24-03-02 Α΄ Νηστειῶν Ἡ Εἰκόνα στοιχεῖον Ὀρθοδοξίάς (β΄ ἔκδοσις) (δ. 29') Λήψη


387 28-02-88 Α΄ Νηστειῶν
(Ἰωάν. 1, 44-52)
Ὁ Χριστός εἶναι ἡ Ὀρθοδοξία, ὡς ἡ Ἀλήθεια καί ἡ Ζωή καί ἡ Ὁδός καί ἡ Παράδοσις (δ. 23') Λήψη


593 20-03-94 Α΄ Νηστειῶν
(Ἰωάν. 1, 44-52)
Γιατί δέν προσεγγίζουμε σήμερα τόν Χριστό; (δ. 26') Λήψη


826 19-03-00 Α΄ Νηστειῶν
(Ἰωάν. 1, 44-52)
«Ἔρχου καί ἴδε»- Ἡ ἐμπειρία τῆς Πίστεως (δ. 27') Λήψη
 
 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου