Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 10 Μαρτίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ - Κυριακή της Ορθοδοξίας 1 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -.mp3 π. Αθανασίου Μυτιληναίου


ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ
π. Αθανασίου Μυτιληναίου
 
 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από την Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ 
έως την Κυριακή των ΒΑΪΩΝ
 
Κυριακή της Ορθοδοξίας 1
 
92
15-03-81
Α΄ Νηστειῶν
Περί Ὀρθοδοξίας (δ. 26')
Λήψη
 
138
07-03-82
Α΄ Νηστειῶν - Τῆς Ὀρθοδοξίας
Ἡ Ὀρθοδοξία ὡς παράδοσις (δ. 27')
Λήψη
 
174
27-03-83
Α΄ Νηστειῶν
(Ἰωάν. 1, 44-52)

Γνῶσις καί ἐμπειρία τοῦ Χριστοῦ (δ. 24')
Λήψη
 
269
03-03-85
Α΄ Νηστειῶν
(Ἰωάν. 1, 48-50)

Ὁ ἄδολος ἄνθρωπος (δ. 26')
Λήψη
 
 Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου