Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2014

Από το κατ' εικόνα στο καθ' ομοίωση (+playlist)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου