Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Τετάρτη, 5 Φεβρουαρίου 2014

H e l p: Εξαφανίστηκε η ΧΑΒΕΛΕ Παναγιώτα

H e l p: Εξαφανίστηκε η ΧΑΒΕΛΕ Παναγιώτα: Εξαφανίστηκε  στις 22/12/2013 από Σπάθαρι Γορτυνίας Αρκαδίας ,  είναι 75 ετών και διατρέχει σοβαρό κίνδυνο λόγω προβλημάτων υγείας . Έ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου