Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

ΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ -Κυριακή ΑΠΟΚΡΕΩΝ 2 - Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ -π. Αθανασίου ΜυτιληναίουΑΓΙΑ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΥΡΙΑΚΩΝ περιόδου ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ

π. Αθανασίου Μυτιληναίου

 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ από Κυριακή των ΑΠΟΚΡΕΩΝ έως Κυριακή των ΒΑΪΩΝ

A/A
HM/NIA
ΚΥΡΙΑΚΗ
ΘΕΜΑ
427
05-03-89
Τῆς Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. 8,8 - 9,2)
Ὁ Σκανδαλισμός (δ. 31')


789
14-02-99
Τῶν Ἀπόκρεω (Α΄ Κορ. 8,8 - 9,2)
Ὁ Σκανδαλισμός (β΄ ἔκδοσις) (δ. 26')


521
01-03-92
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25,31-46)
Σκέπτεσαι τήν Κρίσιν τοῦ Θεοῦ; (δ. 31')
http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_521.mp3


914
10-03-02
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Σκέπτεσαι τήν Κρίσι τοῦ Θεοῦ; (β΄ ἔκδοσις) (δ. 30')
555
21-02-93
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Ἡ αἰωνία Κόλασις (δ. 28')

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_555.mp3
 

866
18-02-01
Τῶν Ἀπόκρεω (Ματθ. 25, 31-46)
Ἡ Αἰωνία Κόλασις (β΄ ἔκδοσις) (δ. 26')
http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/omiliai_kyriakvn/omiliai_kyriakvn_866.mp3


Από την πολύτιμη συλλογή  των ομιλιών του πατέρα Αθανάσιου Μυτιληναίου, που μας προσφέρει το ιστολόγιο arnion.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου