Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία Δόξα Σοι

Παρασκευή, 7 Φεβρουαρίου 2014

Στους δρόμους οι Γάλλοι για την υπεράσπιση του θεσμού της οικογένειας |

Στους δρόμους οι Γάλλοι για την υπεράσπιση του θεσμού της οικογένειας |

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου