Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Σάββατο, 1 Φεβρουαρίου 2014

ΓΑΛΛΙΑ : Γονείς μποϊκοτάρουν τα σχολεία ως αντίδρα...

Έκτακτο Παράρτημα: ΓΑΛΛΙΑ : Γονείς μποϊκοτάρουν τα σχολεία ως αντίδρα...: Χιλιάδες γονείς στη Γαλλία έχουν λάβει γραπτά μηνύματα στα κινητά τους τηλέφωνα την περασμένη εβδομάδα με την έκκληση να κρατήσ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου