Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2014

Η αμαρτία της; «ότι ηγάπησε πολύ»

 
«Είδα ψυχές που έρεπαν με μανία 

 στους σαρκικούς έρωτες.»

Αυτές λοιπόν αφού έλαβαν 
αφορμή μετανοίας,

από την γεύση του αμαρτωλού έρωτος,

μετέτρεψαν αυτόν τον έρωτα... 


σε έρωτα προς Τον Κύριο.Έτσι ξεπέρασαν αμέσως κάθε συναίσθημα φόβου

και εκκεντρίσθηκαν στην άπληστη αγάπη του Θεού.

Γι αυτό και ο Κύριος στην αγνή εκείνη πόρνη (Λουκ. ζ΄37-40) 

δεν είπε ότι εφοβήθηκε, αλλά «ότι ηγάπησε πολύ»,

και κατόρθωσε εύκολα
 να αποκρούσει τον ένα έρωτα με τον άλλον.
Αγίου Ιωάννου της Kλίμακος
trelogiannis.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου