Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2014

Η πίστη χρειάζεται για τα απίστευτα. Φώτης Κόντογλου


 «Η πίστη του Χριστιανού δοκιμάζεται με την Ανάσταση του Χριστού 
σαν το χρυσάφι στο χωνευτήρι.


  Απ' όλο το Ευαγγέλιο, η Ανάσταση του Χριστού είναι το πλέον απίστευτο πράγμα, 
ολότελα απαράδεχτο από το λογικό μας, αληθινό μαρτύριο για δαύτο.


 Μα ίσα ίσα, επειδή είναι ένα πράγμα ολότελα απίστευτο, 
για τούτο χρειάζεται ολόκληρη η πίστη μας για να το πιστέψουμε.


 Εμείς οι άνθρωποι λέμε συχνά πως έχουμε πίστη, 
αλλά την έχουμε μοναχά για όσα είναι πιστευτά απ' το μυαλό μας. 


Αλλά τότε, δεν χρειάζεται η πίστη, αφού φτάνει η λογική. 


 Η πίστη χρειάζεται για τα απίστευτα.


...Ευκολόπιστος είναι μονάχα ο ταπεινός ο Χριστιανός 
που καταφρονά τον εαυτό του και τη γνώση του, η οποία κάνει τον άνθρωπο περήφανο.  Η πίστη δεν αποχτιέται χωρίς ταπείνωση, 
κι όσο πιο πολλή ταπείνωση υπάρχει μέσα στον άνθρωπο 
τόσο πιο μεγάλη είναι η πίστη του».
 Φώτης Κόντογλου

http://psigmataorthodoxias.blogspot.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου