Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Η ΜΑΣΩΝΙΚΑ ΥΠΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΓΑΛΛΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ - ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ "ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ" (βίντεο) - Το σύνθημα Ελευθερία-Ισότητα-Αδελφότητα - Η σχέση των Ιλλουμινάτοι με τους Ιακωβίνους και τον ρόλο τους στην Γαλλική Επανάσταση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου