Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2014

Ἡ σωτηρία ἀνήκει εἰς τό λεῖμμα τῶν πιστῶν. - π. Αθανάσιος Μυτιληναίος-Ομιλία mp318
22/03/81
2, 24 – 25
Ἡ σωτηρία ἀνήκει εἰς τό λεῖμμα τῶν πιστῶν.  Τί εἶναι ἡ Παράδοσις τῆς Ἐκκλησίας.
Λήψη

http://www.arnion.gr/mp3/omilies/p_athanasios/apokalych/apokalych_018.mp3

Η ανανέωση, η αναθεώρηση, η περικοπή, η διαλεκτική, ο εκσυγχρονισμός, η εκκοσμίκευση στην εκκλησία.

Από τη σειρά ομιλιών του πατέρα Αθανασίου Μυτιληναίου στην
 Ἱερά Ἀποκάλυψη

Ομιλίες του π. Αθανασίου μπορείτε να ακούσετε στην ιστοσελίδα www.arnion.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου