Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2014

Ναζιστική Ουκρανία: ΕΚΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΟ...

Έκτακτο Παράρτημα: Ναζιστική Ουκρανία: ΕΚΡΥΘΜΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΛΑΥΡΑ ΤΟ...: Πάντοθεν πολεμούμενοι οι Ορθόδοξοι. σχόλιο Γ.Θ : Θέλετε να επέμβει ο Θεός; Ζητήστε το. Κύριε Ελέησον! Ελέησον τους Ορθοδόξου...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου