Έλπίς μου ὁ Πατήρ, καταφυγή μου ὁ Υἱός, Σκέπη μου τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. Τριὰς Ἁγία, δόξα Σοι.

Δεῦτε ἀπὸ θέας Γυναῖκες εὐαγγελίστριαι, καὶ τῇ Σιὼν εἴπατε· Δέχου παρ΄ ἡμῶν Χαρᾶς Εὐαγγέλια, Τῆς Ἀναστάσεως Χριστοῦ. Τέρπου, χόρευε, καὶ ἀγάλλου Ἱερουσαλήμ, τὸν Βασιλέα Χριστόν, θεασαμένη ἐκ τοῦ μνήματος, ὡς Νυμφίον προερχόμενον.


Δευτέρα, 3 Φεβρουαρίου 2014

Σοκ και Δέος (Ένσωμα.Υπότ.) Άλαν Βατ - Χειραγώγηση Ψυχής












Σε αυτή τη συναρπαστική εις βάθος εξερεύνηση Σοκ και Δέος (Ένσωμα.Υπότ.) (Άλαν Βατ) Χειραγώγηση της Ψυχής της ανθρώπινης ψυχής, ο συγγραφέας Άλαν Βάτ εξηγεί λεπτομερώς πώς οι άνθρωποι του κόσμου κινούνται γύρω από την ελίτ σαν εξημερωμένα ζώα του κοπαδιού μέσα από μια σειρά κρίσεων και σκηνοθετημένων «επαναστάσεων», είτε πρόκειται για πολιτιστικές, πολιτικές, σεξουαλικές ή μουσικές, έτσι ώστε οι ελεγκτές να μπορούν να χειραγωγήσουν την ανθρώπινη συμπεριφορά προς το αποτέλεσμα που χρειάζονται...

Αποκαλύπτει πώς ο πληθυσμός διατηρείται σε σταθερή κατάσταση πανικού και τρόμου, έτσι ώστε τα πρόσωπα που εξουσιάζουν και που μιλούν με σιγουριά πιο εύκολα θα πιστεύονται, με τη χρήση ψυχολογικού "σοκ και δέους" για να δημιουργήσουν φόβο και απόγνωση μέσω του βομβαρδισμό του πληθυσμού με μια μυριάδα διαφορετικών απειλών που δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν προσωπικά, και έτσι στρέφονται στο κράτος για την επιβεβαίωση και ηγεσία τους.

Ο Βάτ εξετάζει πώς αυτό το αίσθημα ανικανότητας τεχνητά ξεφυσάει μέσω της χρήσης του αθλητισμού, όπου δίνουν τους άνδρες μια φυλετική ομάδα που θα μπορούν να ταυτιστούν και να χαροκοπούν, παρέχοντάς τους με κάποια αίσθηση επιτυχίας στην προσωπική ζωή τους, ενώ στον πραγματικό κόσμο δεν πάνε πουθενά, και ο αθλητισμός είναι απλά ένα υποκατάστατο για να αποσπάτε η προσοχή τους από τη δική τους υποδούλωση.

Εξηγεί πώς έδωσαν στις γυναίκες την υψηλή μόδα σε προσιτές τιμές ως μία παρόμοια μορφή υποκατάστατου, και πώς τα ναρκωτικά, το σεξ, ο "δωρεάν έρωτας", η υπέρ ασυδοσία και οι καταστροφικοί τρόποι ζωής επίσης ενθαρρύνονταν μέσω της μουσικής ως μέσο μιας λανθασμένης κατεύθυνσης των φυσικών επαναστατικών τάσεων της νεολαίας. Ο τελικός στόχος αυτής της διαδικασίας είναι η κατεδάφιση του θεσμού της οικογενείας - διαίρει και βασίλευε έτσι ώστε η ανθρωπότητα μπορεί να είναι πιο εύκολα ελεγχόμενη και να καταπιέζεται από το κράτος ως ευάλωτα άτομα χωρίς μια οικογένεια να στέκεται και να τους υπερασπίζεται.

Συνεχίζει να αποκαλύπτει συναρπαστικά εις βάθος τις ιδέες του για το πώς ο πολιτισμός δημιουργείται από πάνω προς τα κάτω και χρησιμοποιείται από την ελίτ για να χειραγωγήσουν και να διαστρέψουν τα φυσικά ένστικτα του ανθρώπου προς τους δικούς τους σκοπούς. Κάθε αλλαγή στον πολιτισμό, μέχρι και τη μόδα και τη μουσική, επισημαίνει ο Βάτ αναφέροντας τον Πλάτωνα, έπρεπε να επιτραπούν και να προωθηθούν από την κορυφή. Η επιστήμη του ελέγχου του νου της μάζας εξακολουθείτε να διδάσκεται σήμερα από τους μυημένους και μέσων όπως τη τηλεόραση που χρησιμοποιούνται ως όπλα του κοινωνικού ελέγχου για κρατήσουν την ανθρωπότητα από το να υλοποιήσει ποτέ το πλήρες δυναμικό της.

Ευχαριστώ στο χρήστη vasoula2908

 geraboldy11·

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου